Stenars egenskaper

Stenar och kristaller av olika slag har länge använts till smycken. Det beror dels på att de är dekorativa, men också på att de ansetts ha speciella egenskaper. Detta har gjort att många stenar förekommer även i andra sammanhang än som smycken, t.ex. inom healing.

En sten, eller en kombination av flera stenar, kan komma till användning varje dag, eller under en speciell period i livet då man behöver mer av en viss egenskap. Många stenar är också förknippade med en månad eller en årstid.

Ametist

Månadsstenen för februari, ametist, är en sten som är förknippad med det mentala och med psykisk hälsa. Den ökar hoppet och minskar rädslor av olika slag, och kan också användas för att minska beroenden av olika slag. Det gäller både i situationer där man har svårt att släppa taget, och när man försöker bli kvitt ett beroende av skadliga substanser.

Ametist kan också hjälpa mot stress, och mot symptom som förknippas med stress, som huvudvärk, migrän och sömnsvårigheter. Under sömnen förhindrar den mardrömmar och gör att man vaknar i tid. Många tycker också att det förbättrar effekten av meditation och yoga att ha ett smycke med ametist på sig när man utför dessa aktiviteter.

Akvamarin

Akvamarin är en transparent variant med ädelstenskvalitet, som har en blå eller blågrön nyans, vilket för tankarna till vatten och hav. Det är också detta som har gett stenen dess namn. Kopplingen till vatten märks också i att akvamarin minskar rädslan för vatten, och skyddar bäraren vid resor över vatten – även om resan sker med flyg. Den skyddar även i andra sammanhang där vatten är inblandat, som när man ska lära sig simma eller dyka, och mot förgiftning, som ju ofta påverkar vattenbalansen i kroppen. Akvamarin är månadssten för mars.

Framför allt är akvamarin dock kärlekens sten. Den kan lagra kärlek, och därigenom återuppväcka den i en relation som pågått länge, eller för att hålla den första passionen vid liv. Den gör det även lättare att finna harmoni i ett förhållande där de båda parterna har väldigt olika livsstil.

Akvamarin som säljs som smyckessten hettas ofta upp för att förstärka den blå nyansen. Det gör förvisso att den blir vackrare, men det försämrar också stenens egenskaper.

Bergkristall

Det här är troligen den sten som flest svenskar känner till, även de som inte alls intresserar sig för stenar och kristaller och deras egenskaper. Det har att göra dels med att den är lätt att känna igen, men det beror också på att den är vida känd för sina egenskaper. Den kallas ofta för kristallernas mästare, och är månadssten för april.

Tidigare användes bergkristall ibland som råvara, t.ex. för tillverkning av skålar och andra prydnadsföremål. Idag används den dock framför allt för sina inneboende egenskaper, även om det inte är helt ovanligt att den får ersätta diamant i en del smycken.

Bergkristall innesluter ljus, och detta gör att den ger balans och trygghet i tillvaron. Stenen avlägsnar hinder och öppnar sinnet för positiva tankar. Ska man bara äga en sten bör det vara en bergkristall.